Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Specification of the notification system for mobile users

Victor POPA, Ileana STĂNESCU, Liliana CONSTANTINESCU, Victoriana POPA

Abstract:

Lucrarea prezintă specificația sistemului de notificare pentru utilizatorii mobili. Sistemul prezentat abordează aspecte relevante ale utilizatorilor mobili privind: specificarea serviciilor și proceselor necesare rezolvării taskurilor acestora utilizând limbajul BPEL, descoperirea sintactică și semantică a serviciilor specificate utilizând standardul UDDI extins, execuția proceselor BPEL, monitorizarea execuției proceselor, notificarea evenimentelor declanșate de serviciile componente specificate în procese, prelucrarea evenimentelor utilizând informațiile contextuale ale utilizatorilor mobili, ca de exemplu poziția geografică a acestora.

Keywords:
informații contextuale, servicii Web, procese BPEL, descoperire servicii, notificare evenimente, UDDI.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Victor POPA, Ileana STĂNESCU, Liliana CONSTANTINESCU, Victoriana POPA, "Specification of the notification system for mobile users", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 121-128, 2006.