Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Research on the evaluation of the quality of online public services

Alexandru BALOG, Ion IVAN

Abstract:

Această lucrare descrie rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul proiectului complex de cercetare “Sistem de evaluare a calității serviciilor publice on-line pentru cetățeni și mediul de afaceri (e-ServEval)” derulat în Programul Cercetare de Excelență 2005-2008. Sunt descrise elementele cadrului conceptual al calității serviciilor publice on-line și diferitele abordari utilizate pe plan internațional referitoare la evaluarea calității serviciilor publice on-line. În final, sunt prezentate scopul, obiectivele și stadiul de realizare a proiectului.

Keywords:
servicii publice on-line, calitatea serviciilor, măsurare și evaluare

CITE THIS PAPER AS:
Alexandru BALOG, Ion IVAN, "Research on the evaluation of the quality of online public services", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 39-48, 2006.