Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


Innovative user-centered eLearning system – elements of design

Ileana TRANDAFIR, Ana-Maria BOROZAN

Abstract:

Această lucrare prezintă obiectivele generale și demersul cercetărilor din cadrul proiectului CEEX Sistem inovativ de învățare personalizată și centrată pe utilizator, cu aplicații în domeniul conducerii proiectelor (SinPers). Avand în vedere faptul că strategiile avansate de cercetare din domeniul sistemelor e-Learning au la bază principiul inseparabilității dintre aspectele pedagogice, tehnice și organizationale, echipa proiectului a pus un accent deosebit pe proiectarea riguroasă a procesului de învățare-instruire, bazat pe analiza și specificarea cazurilor de utilizare, a rolurilor, resurselor, activităților și metodelor pedagogice adoptate. Ca urmare, în lucrare – pe lângă prezentarea generală a proiectului – se prezintă și un set de concepte, metode și instrumente utilizate pentru specificarea procesului de învățare-instruire, bazate pe modelul IMS-Learning Design Standard; această abordare are caracter de generalitate putând fi adoptată și în cadrul altor proiecte de e-Learning.

Keywords:
e-Learning, proiectarea procesului de învațare-instruire, personalizare, obiecte ale învățării, modelul cursantului, standarde.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ileana TRANDAFIR, Ana-Maria BOROZAN, "Innovative user-centered eLearning system – elements of design", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 173-180, 2006.