Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 4, 2006


GridMOSI virtual organization – component part of the national research infrastructure

Gabriel NEAGU, Neculai ANDREI, Vasile SIMA, Nicolae ȚĂPUȘ, Valentin CRISTEA, Cătălin NAE, Rodica POTOLEA, Dana PETCU, Alexandru STANCIU

Abstract:

Infrastructura Grid reprezintă o componentă esențială a unei infrastructuri moderne de cercetare. Principalele clase de resurse ale acestei infrastructuri sunt, pe de o parte site-urile Grid conectate prin linii de mare viteză și care oferă capacitate de calcul și de memorare, iar pe de altă parte, aplicațiile de înaltă performanță din diverse domenii (știintifice, tehnice, economice), a căror execuție eficientă este condiționată de existența unor resurse de calcul semnificative. Proiectul GridMOSI are ca obiectiv constituirea acestor două clase de resurse pentru domeniul modelării, simulării și optimizării de înaltă performanță. Accesul comunității potențialilor utilizatori la aceste resurse este asigurat conform conceptului de organizație virtuală în tehnologie Grid. Lucrarea prezintă oferta de soluții MOSI a proiectului, care valorifică expertiza de excelență existentă la nivelul instituțiilor partenere. Domeniile abordate sunt: modelare și conducere avansată cu calculator, optimizare fără restricții, modelare numerică complexă și optimizare MDO în aplicații industriale, optimizare bazată pe algoritmi evolutivi, planificarea taskurilor în Grid folosind algoritmi genetici, algoritmi criptografici și criptanalitici.

Keywords:
infrastructură electronică, Grid, organizație virtuală, modelare, simulare, optimizare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriel NEAGU, Neculai ANDREI, Vasile SIMA, Nicolae ȚĂPUȘ, Valentin CRISTEA, Cătălin NAE, Rodica POTOLEA, Dana PETCU, Alexandru STANCIU, "GridMOSI virtual organization – component part of the national research infrastructure", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 113-120, 2006.