Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 3, 2006


On-line Meetings in the Virtual Reality Space – Smartmeeting

Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU, Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OOLTEANU

Abstract:

Evoluția societății omenești este dependentă de dezvoltarea tehnologică și de educație. Acestea din urmă au făcut ca omul să dobândească în mod continuu libertăți, eliberând ființa umană de o serie de constrângeri care au marcat repere importante în procesul evolutiv al speciei. În momentul de față, există încă o serie de libertăți superioare celor deja câștigate – libertăți abstracte – pe care omenirea este gata să le dobândească. În acest sens, experiențele în mediile virtuale îmbogățesc și completează experiențele reale, deja acumulate.
Spațiul realității virtuale reprezintă un mediu simulat prin intermediul sistemului de calcul, în prezent, acesta putând fi utilizat în mediul educațional sub forma unui instrument care asistă elevii/studenții în propria lor formare, prin imersia într-un mediu special de învățare, dezvoltat pe baze tehnologice. De asemenea, prin intermediul realității virtuale se poate promova învățarea secvențială iar în contextul educației la distanță mediile virtuale devin o necesitate firească.
Adaptându-se la cerințele formării de înalt nivel a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în utilizarea Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicării, Universitatea Valahia din Târgoviște a devenit coordonator sau partener în cadrul mai multor proiecte europene. Astfel, începând cu 2004, Universitatea Valahia coordonează proiectul Comenius 2.1. (118766-2004-RO) “FISTE – A Future Way for In-Service Teacher Training Across Europe” (http://fiste.ssai.valahia.ro) care are drept obiectiv general creșterea calității și a posibilităților de perfecționare a profesorilor, prin atingerea unor obiective specifice, orientate în mod special pe dezvoltarea metodelor de predare, care îmbină metode tradiționale (față în față) și electronice, bazate în special pe folosirea Web. O componentă importantă este direcționată pe prezentarea și familiarizarea cu un mediu software, destinat întâlnirilor virtuale, într-un spațiu specific. În acest sens, lucrarea își propune să prezinte aplicația SmartMeeting, selectată de parteneriatul proiectului, pentru a mijloci colaborarea participanților în cadrul conferințelor on-line, în care aceștia sunt implicați, într-un mediu virtual tridimensional.

Keywords:
Realitate virtuală, mediu virtual, avatar, interfață.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU, Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OOLTEANU, "On-line Meetings in the Virtual Reality Space – Smartmeeting", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(3), pp. 51-58, 2006.