Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 3, 2006


Contributions to Modeling and Analyzing at Computer Based Training

Carmen DUMITRESCU

Abstract:

Lucrarea prezintă rezultate din domeniul etapizării tehnologiei de proiectare a programei destinate unui sistem de instruire asistată de calculator și sunt analizate tehnici folosite în prezent pentru reprezentarea prin matrice relaționale a distribuției dozelor de cunoștințe în programa de instruire asistată de calculator. Se propun noi metode de reprezentare și analiză, bazate pe teoria grafurilor.

Keywords:
modelare, instruire asistată de calculator, analiză.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Carmen DUMITRESCU, "Contributions to Modeling and Analyzing at Computer Based Training", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(3), pp. 25-38, 2006.