Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 2, 2006


Intelligent System Dedicated to Freight Multimodal Terrestrial Transport

Gabriela Rodica HRIN, Mihaela TOMESCU, Lucian Emanuel ANGHEL, Iuliana NEACȘU, Adrian DAVID, Daniel SAVU

Abstract:

Dezvoltarea transporturilor a urmat îndeaproape dezvoltarea economică mondială, care a impus sporirea continuă a volumului de mărfuri transportate. Transporturile multimodale sunt considerate o alternativă sigură pentru viitor, întrucât răspund cel mai bine atât cerințelor tot mai acute privind descongestionarea arterelor rutiere, protecția mediului și conservarea energiei, cât și cerințelor mereu crescânde ale beneficiarilor de transport privind gama și calitatea serviciilor. Sistemul inteligent de management al resurselor în transportul terestru multimodal de mărfuri – SINMAR-TMM este un sistem inteligent, dedicat transportului terestru multimodal de marfă, realizat prin proiectul de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare dezvoltat prin contractul 7C05/2004 în programul național AMTRANS. O prezentare din unghiuri de vedere diferite a facilităților pe care le oferă sistemul este oferită, în principal, prin intermediul descrierii ariei țintă, funcționalității, arhitecturii de referință, arhitecturii fizice, arhitecturii de comunicație, tehnologiilor folosite, soluțiilor furnizate, caracteristicilor de calitate.

Keywords:
transport terestru multimodal de marfă, RFID, GPS, GIS, GPRS, Web services, baze de date.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, Mihaela TOMESCU, Lucian Emanuel ANGHEL, Iuliana NEACȘU, Adrian DAVID, Daniel SAVU, "Intelligent System Dedicated to Freight Multimodal Terrestrial Transport", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(2), pp. 21-42, 2006.