Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 2, 2006


CASE Tools for the Monitoring of Energy Distribution from Renewable Sources

Veronica ȘTEFAN, Dorin Dacian LEȚ

Abstract:

Folosite, la început, pentru a echipa sateliți, apoi pe scară largă în aplicații pentru locuri izolate, în ultimii 20 de ani sistemele fotovoltaice au cunoscut o dezvoltare deosebită în aplicații terestre diverse. În zonele dens populate, ca și în alte părți importante ale Europei, Japoniei și Statelor Unite, integrarea pe scară largă a sistemelor fotovoltaice se realizează prin sisteme distribuite în mediul urban. Poziția geografică a României permite accesul la un important potențial energetic solar, determinant fiind amplasamentul la paralela 45o lat. N, în condițiile climatului temperat-continental.
Articolul de față și-a propus prezentarea modului de operare a unui utilizator – producător de energie solară, prin intermediul celor mai moderne tehnici software în domeniu, de la modelul înregistrării datelor furnizate de instalația respectivă, monitorizarea acestora prin proiectarea unui mediu software, conexiunea lui prin Internet cu piața comercială a energiei prin intermediul unui administrator al producătorilor de energie electrică, punând la dispoziție mijlocul informatic de interfațare și conectare cu operatorul de energie electrică OPCOM, prin intermediul unui portal dedicat. Lucrarea valorifică cercetările efectuate în proiectul ICOP-DEMO 4080-98 de echipa Departamentului de Cercetare Energie – Mediu al Universității VALAHIA, precum și o serie de lucrări prezentate în Conferințele Naționale de Surse Noi și Regenerabile de Energie.
Instrumentele de proiectare de tip CASE Designer pun la dispoziție un set de task-uri care permit proiectarea modelelor de diferite tipuri , inclusiv modelarea orientată obiect, compararea și sintetizarea acestor modele, navigarea în model prin mecanismul unor hiperlink-uri ce creează niveluri ierarhice de analiză, generarea automată a script-ului bazei de date, interschimbarea modelelor utilizând formatul XML și editarea automată a documentației.

Keywords:
energie din surse neconvenționale regenerabile, sisteme fotovoltaice, model OOM, CASE, OPCOM, Certificate Verzi, Piața Zilei Următoare, Permise de Emisii CO2.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Veronica ȘTEFAN, Dorin Dacian LEȚ, "CASE Tools for the Monitoring of Energy Distribution from Renewable Sources", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(2), pp. 43-52, 2006.