Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 2, 2005


Text Entities Reengineering

Ion IVAN, Marius POPA, Cosmin TOMOZEI

Abstract:

Se definește conceptul de reinginerie a entităților text și se evidențiază caracteristicile acestuia. Sunt prezentate rezultatele în care se concretizează procesele de reinginerie a entităților text. Sunt enumerate principiile care stau la baza derulării proceselor de reinginerie. Sunt prezentate și exemplificate diverse categorii de reinginerie a entităților text: prin schimbarea obiectivului, determinată de procesul de evaluare a entităților text, în funcție de omogenitatea entităților, cu pierderi și adăugiri dirijate de informație, prin transformare.

Keywords:
reinginerie, entitate text, clase de reinginerie.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ion IVAN, Marius POPA, Cosmin TOMOZEI, "Text Entities Reengineering", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(2), pp. 15-28, 2005.