Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 2, 2005


A Sorting Approach to Transfer Function Denominator and Numerator Terms to a Reduced Form

Mihail DUMITRACHE

Abstract:

În proiectarea circuitelor electrice și electronice, adesea, este mai convenabil ca laturile circuitului să fie descrise prin șiruri de simboluri, iar rezultatul analizei să fie obținut sub forma unei expresii algebrice depinzând de timp sau frecvență și de parametrii simbolici ai circuitului. Această informație stă la baza optimizării asistate de calculator a acestor circuite, în raport cu performanțele urmărite, oferind posibilitatea obținerii unei imagini de ansambiu asupra comportării circuitului, a controlului erorilor, a evaluării senzitivităților, în scopul îmbunătățirii unor topologii de circuite.
Pentru circuite complexe, funcțiile de circuit sunt de dimensiuni mari (număr mare de termeni) și sunt greu de urmărit și de interpretat. O sortare a termenilor din numărătorul și numitorul funcției de circuit permite o vizualizare adecvată și ușurează modul de simplificare al acestor funcții prin eliminarea unor termeni mai puțin semnificativi, cu pondere mică.

Keywords:
funcție de circuit, circuite electrice și electronice, circuit liniar, circuit în formă redusă, procedură de sortare, analiza simbolică a circuitelor, optimizare circuit.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihail DUMITRACHE, "A Sorting Approach to Transfer Function Denominator and Numerator Terms to a Reduced Form", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(2), pp. 57-80, 2005.