Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 14, No. 4, 2004


European Project IDEALIST 34. Efficient support for ITC companies for participating in the 6th Framework Programme of the European Commission


Abstract:

Proiectul Idealist34 – „Sprijin pentru participanţii la direcția prioritară IST din programul FP6 oferit de rețeaua PNC-urilor IST” – este un proiect de tip SSA (Acţiune Suport Specifică), finanţat prin Programul cadru 6 de cercetare (FP6) al Comisiei Europene. Obiectivul proiectului este de a stimula, încuraja şi facilita participarea la direcția prioritară Tehnologiile societăţii informaţionale (ST) din acest program, a întreprinderilor mici şi mijlocii, a echipelor de cercetare mici, a centrelor de cercetare nou înființate, având în vedere dificultăţile cu care acestea se confruntă în acest sens. Proiectul permite constituirea de consorții pentru propunerile de proiecte IST şi accesul în aceste consorții a reprezentanților din ţările candidate, din Rusia şi Belarus. Activităţile proiectului vizează:

  • căutarea de parteneri pentru propunerile de proiecte IST;
  • suport focalizat pe organizaţiile nou venite în FP6 şi pe IMM-urile din sectorul TIC;
  • promovarea oportunităţilor de cooperare la nivel european în domeniul IST, oferite de programul FP6, precum şi a serviciilor Idealist.

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
"European Project IDEALIST 34. Efficient support for ITC companies for participating in the 6th Framework Programme of the European Commission", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(4), pp. 93-94, 2004.