Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 14, No. 4, 2004


Electronic System for Container Movement Management in Multimodal Transport at Terminal Levels. User – System Dialogue

Gabriela Rodica HRIN, Lucian Emanuel ANGHEL

Abstract:

Sistemul electronic de gestionare a circulației containerelor în transportul multimodal, la nivelul terminalelor de containere (GeCoTraM), realizat prin contractul RELANSIN 1624/2001, oferă o interfață prietenoasă atât administratorului pentru asigurarea bunei funcționări a sistemului, cât și utilizatorilor pentru a se înregistra în sistem și a folosi serviciile suport pentru schimbul electronic de mesaje EDIFACT, al căror conținut poate fi personalizat conform cerințelor de comunicare. În cadrul articolului, sunt prezentate o serie de pagini Web, care reprezintă suportul de dialog, pagini care oferă o imagine globală asupra funcționalităților sistemului.

Keywords:
Transport multimodal de marfă, terminal de containere, mesaje EDIFACT pentru transport, Internet, schimb electronic de date, administrare, utilizator, pagini Web, interfață utilizator – sistem.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, Lucian Emanuel ANGHEL, "Electronic System for Container Movement Management in Multimodal Transport at Terminal Levels. User – System Dialogue", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(4), pp. 63-82, 2004.