Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 14, No. 4, 2004


Electronic System for Container Movement Management in Multimodal Transport at Terminal Levels – System Characteristics and Implemented EDIFACT Messages

Gabriela Rodica HRIN

Abstract:

O nouă abordare a sistemului informațional, specific transportului multimodal de marfă la nivelul terminalelor de containere, a reprezentat o direcție de cercetare avansată la nivel național, desfășurată în cadrul contractului RELANSIN 1624/2001. Deși proiectul a început în anul 2001, în prototipul realizat au fost implementate, prin actualizarea versiunii 2003 a software-ului elaborat, mesaje EDIFACT a căror structură respectă recomandările din versiunea 2004 a standardului.

Keywords:
transport multimodal de marfă, terminal de containere, mesaje EDIFACT pentru transport, Internet, schimb electronic de date.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, "Electronic System for Container Movement Management in Multimodal Transport at Terminal Levels – System Characteristics and Implemented EDIFACT Messages", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(4), pp. 52-59, 2004.