Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 14, No. 1, 2004


Webliography: A New Concept, A New Challenge

Aurica DVORACEK, Hermina G.B. ANGHELESCU

Abstract:

Articolul prezintă un nou concept care face parte din teoria informării pentru bibliotecari, în contextul Societății Informaționale. Webliografia este un exemplu despre schimbarea rolului bibliotecarilor noștri în rețeaua informațională.

Keywords:
Internet, Webliografia, information provider of the Web, evaluation criteria of the webliography elaboration, webliography frame.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Aurica DVORACEK, Hermina G.B. ANGHELESCU, "Webliography: A New Concept, A New Challenge", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 62-68, 2004.