Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 14, No. 1, 2004


Intelligent Control for Wastewater Treatment Process

Aurelia-Florinela COSMESCU

Abstract:

Procesul de tratare cu nămol activat este cel mai cunoscut proces de tratare a apei reziduale și constituie o provocare pentru sistemele de conducere a proceselor deoarece este neliniar, variază în timp, are o dinamică destul de complicată, este multivariabil, puternic cuplat și afectat de perturbații mari. Conducerea unui astfel de proces este dificil sau chiar imposibil de realizat folosind metodele convenționale și, de aceea, soluția constă în folosirea tehnicilor inteligente de conducere. Acest articol se ocupă de conducerea fuzzy multivariabilă a procesului de tratare cu nămol activat. Simulările au fost făcute folosind MATLAB 6.5/Simulink și Fuzzy Logic Toolbox.

Keywords:
tratarea apei reziduale, procesul de tratare cu nămol activat, conducere multivariabilă, regulator fuzzy.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Aurelia-Florinela COSMESCU, "Intelligent Control for Wastewater Treatment Process", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 20-27, 2004.