Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 4, 2003


Trends in Grid Portals Development

Cristian POPESCU

Abstract:

Acest articol a fost structurat în cinci secțiuni. Prima secțiune cuprinde definirea termenilor utilizați pe parcursul întregului articol și o descriere a contextului general. Ea este urmată de formularea unor cerințe pentru dezvoltarea unui mod de accesare a unei infrastructuri de tip grid. În secțiunea a treia, sunt prezentate cateva dintre strategiile de abordare în dezvoltarea unui portal grid. Apoi, în secțiunea a patra, sunt date exemple de proiecte existente. Această secțiune este urmată de câteva concluzii și referințe bibliografice.

Keywords:
grid, portal, servicii web, desktop.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian POPESCU, "Trends in Grid Portals Development", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(4), pp. 19-30, 2003.