Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 4, 2003


New Trends in the Development of Information Society. Some Aspects Concerning the Management of Geographical Information

Angela IONIȚĂ

Abstract:

Acest articol este o sinteză a activităților desfășurate în ultimii ani în dezvoltarea Societății Informaționale la nivel european, dar și în dezvoltarea Societății Informaționale Globale și a materialelor rezultate. Fără a avea pretenția de originalitate, acest articol acoperă în cele cinci capitole în care este structurat, următoarele aspecte. În primul capitol, sunt prezentați termenii cu care se operează pe parcursul întregului articol, precum și importanța lor, pentru ca în următoarele două capitole să se creioneze contextul general și contextul politic care a stat la baza acestei sinteze. Următorul capitol se concentrează pe prezentarea activității de standardizare, cu particularizare la managementul informației geografice, ocupându-se de subiecte cum ar fi: ce se standardizează în managementul de informație geografică și Geographic Information Systems (GIS), care sunt organismele europene și internaționale, care se ocupă de standardizare, în general, și de domeniu, care este locul interoperabilității și la ce se referă ea, care sunt cele mai importante standarde în domeniu. Cu mențiunea că în România nu se poate vorbi despre activități de adoptare/adaptare/dezvoltare de standarde privind managementul de informație geografică la nivel național, deși activitatea de dezvoltare de aplicații care utilizează informația geografică este în plină efervescență, ultimul capitol prezintă câteva concluzii și recomandări, precum și punctul de vedere al Comisiei Europene exprimat cu ocazia Zilei Internaționale a Standardelor.

Keywords:
public sector information (PSI), informație geografică (GI), spatial data infrastructures (SDI), e-government, INSPIRE, standardizare, interoperabilitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Angela IONIȚĂ, "New Trends in the Development of Information Society. Some Aspects Concerning the Management of Geographical Information", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(4), pp. 5-18, 2003.