Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 3, 2003


Theoretical Models for Parallel Processing

Bogdan OANCEA, Răzvan ZOTA

Abstract:

Acest articol prezintă trei modele teoretice ale calculului paralel: PRAM, LogP și BSP. În cazul algoritmilor seriali, modelul universal de programare este modelul von Neumann, care face posibilă portarea algoritmilor pe calculatoare cu arhitecturi diferite. În domeniul calculului paralel, nu există un astfel de model general acceptat, care să poată fi folosit la proiectarea algoritmilor pentru un număr mare de arhitecturi paralele. Cele trei modele teoretice prezentate nu întrunesc toate condițiile de generalitate, dar, în prezent, acestea se bucură de o largă acceptare în domeniul modelării teoretice a calculului paralel.

Keywords:
calcul paralel, PRAM, LogP, BSP

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Bogdan OANCEA, Răzvan ZOTA, "Theoretical Models for Parallel Processing", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(3), pp. 36-42, 2003.