Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 3, 2003


Technologies for the Automatic Generation of Hierarchies on Multimedia Applications

Laura CIOCOIU, Ana-Maria BOROZAN, Costin COȘOIU, Florin TREFAȘ

Abstract:

Lucrarea de față prezintă un model de generare a înlănțuirilor scenelor ce compun o aplicație multimedia, aflată pe CD, care este organizat sub forma unei structuri ierarhice făcând referire la tematicile muzeelor. Aplicația este proiectată să lucreze cu orice set de date care respectă un format predefinit (șablon) care să corespundă structurii bazei de date.

Keywords:
simulare, proiector Macromedia, scenă, tranziție, zone senzitive, coordonate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Laura CIOCOIU, Ana-Maria BOROZAN, Costin COȘOIU, Florin TREFAȘ, "Technologies for the Automatic Generation of Hierarchies on Multimedia Applications", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(3), pp. 5-13, 2003.