Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 3, 2003


Adaptation Strategies in Multi – agent Systems

Mihaela M. OPREA

Abstract:

Dezvoltarea sistemelor multiagent performante implică includerea capacității de adaptare a agenților inteligenți la mediul lor de lucru. Lucrarea prezintă principalele strategii de adaptare care pot fi implementate în sisteme multiagent. Drept aplicație este considerată problema adaptării agenților Ia procesul de negociere într-un sistem de comerț electronic bazat pe agenți și sunt descrise două modalități de implementare a capacității de adaptare a agenților.

Keywords:
agenți inteligenți, sisteme multiagent, strategii de adaptare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihaela M. OPREA, "Adaptation Strategies in Multi – agent Systems", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(3), pp. 29-35, 2003.