Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 2, 2003


Software Testing Process Management

Paul POCATILU, Doru UNGUREANU

Abstract:

Proiectarea aplicațiilor software de dimensiuni mari, dezvoltată în cadrul unei echipe, nu se face trecând direct la implementarea programului, ci urmează etape bine stabilite. Proeesul de dezvoltare a aplicațiilor software este alcătuit din următoarele etape: specificarea cerințelor, analiză, proiectare, implementare, testare și întreținere. Testarea reprezintă o etapă importantă în procesul de realizare a produselor software. Procesul de testare software poate fi privit ca un proiect distinct în cadrul procesului de realizare a produsului-program. În această lucrare, sunt prezentate particularitățile managementului procesului de testare, precum și costurile implicate în acest proces.

Keywords:
testare software, management de proiecte, costuri.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Paul POCATILU, Doru UNGUREANU, "Software Testing Process Management", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(2), pp. 15-21, 2003.