Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 2, 2003


Simulation Algorithms for Priority Queuing System

Ion FLOREA

Abstract:

De obicei, sistemele de așteptare sunt studiate analitic, adică, pentru anumite repartiții ale timpilor dintre două sosiri consecutive și timpilor de servire, precum și anumite politici de servire ale clienților, sunt deduse formule matematice ale factorilor de eficiență ai sistemului. Există numeroase situații când astfel de formule nu există sau sunt extrem de complicate. În aceste situații, se recomandă utilizarea unor algoritmi de simulare cu ajutorul calculatorului. Lucrarea prezintă algoritmi de simulare pentru sisteme de așteptare, în care servirea clienților se bazează pe împărțirea lor în clase de priorități. De asemenea. se demonstrează că algoritmii prezentați au un comportament polinomial. Comparând rezultatele simulării cu cele analitice, obținute în anumite cazuri particulare. se verifică validitatea algoritmilor prezentați.

Keywords:
Sistem de așteptare, simulare pe calculator, algoritm, priorități.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ion FLOREA, "Simulation Algorithms for Priority Queuing System", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(2), pp. 5-14, 2003.