Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 2, 2003


Reliability of Transaction-based Mobile Applications

Paul POCATILU, Ion IVAN, Marius POPA, Cristian TOMA, Lukacs BREDA

Abstract:

Sunt prezentate principalele aspecte privind aplicațiile mobile și calculul mobil. Totodată, se evidențiază funcțiile pe care trebuie să le prezinte acest gen de sisteme. Sunt prezentate principalele caracteristici ale tehnologiilor wireless existente, care se constituie în suport pentru m-aplicații, modele de estimare a fiabilității software, precum și aplicația realizată în scopul estimării fiabilității software a m-aplicațiilor.

Keywords:
aplicații mobile, calcul mobil, tranzacții, fiabilitate, securitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Paul POCATILU, Ion IVAN, Marius POPA, Cristian TOMA, Lukacs BREDA, "Reliability of Transaction-based Mobile Applications", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(2), pp. 43-52, 2003.