Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 1, 2003


The European Information Systems for Energy Efficient Household Appliances

Adriana ALEXANDRU, Elena ILIE, Elena JITARU, Eleonora TUDORA, Rayner MAYER

Abstract:

Lucrarea de față face parte dintr-un set de lucrări destinate promovării pe piața europeană a aparatelor electrice (aparatura electrocasnică, aparatura electronică, echipamente de birotică) eficiente din punct de vedere energetic. Reducerea consumului de energie electrică în locuințe și birouri contribuie Ia scăderea emiterii de dioxid de carbon, având astfel o acțiune benefică asupra mediului înconjurător. Vor fi prezentate rezultatele unor proiecte europene, realizate în cadrul programului european Save-Altener, în cadrul cărora ICI a dezvoltat aplicații bazate pe Web.

În acest număr al revistei, se prezintă sistemul EAIS (European Appliances Information System), care a fost implementat cu scopul de a facilita accesul cetățenilor, via Internet, la informații privind energia și performanțele a 9 tipuri de aparate electrocasnice vândute în 12 țări europene. Se fac, de asemenea, legături cu principalele site-uri ale producătorilor, astfel încât cetățenii pot obține informații suplimentare. Aceste informații contribuie la educarea cetățenilor europeni astfel încât aceștia să contribuie activ Ia reducerea impactului utilizării energiei electrice asupra mediului — o temă centrală a Programului European privind Schimbarea Climatului, lansat la 2/3 iulie 2001, la Bruxelles.

Keywords:
aplicație Web, eficiență energetică, protecție mediu.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Adriana ALEXANDRU, Elena ILIE, Elena JITARU, Eleonora TUDORA, Rayner MAYER, "The European Information Systems for Energy Efficient Household Appliances", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(1), pp. 5-9, 2003.