Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 1, 2003


Multipurpose Virtual Laboratory for Long Distance Learning

Mircea NEDELCU, Daniela SARU

Abstract:

Lucrarea prezintă rezultatele obținute în activitatea de proiectare și de implementare a unui laborator virtual, cu caracter multidisciplinar, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității “Politehnica” București. Sunt discutate conceptul de laborator virtual și avantajele implementării acestuia, folosind o infrastructură informatică de tip client-server, orientată obiect. Este prezentată, ca studiu de caz, crearea unui laborator virtual multidisciplinar, format din echipamente cu particularități hardware/software eterogene, situate în zone geografice distincte. Sunt analizate perspectivele proiectului “Laborator Virtual” în contextul învățământului tehnic românesc.

Keywords:
laborator virtual, comandă la distanță, învățământ la distanță, arhitectură client-server, middleware, CORBA, programare distribuită, obiecte distribuite.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mircea NEDELCU, Daniela SARU, "Multipurpose Virtual Laboratory for Long Distance Learning", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(1), pp. 18-27, 2003.