Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 13, No. 1, 2003


Knowledge Managernent in Concurrent Engineering

Răzvan FILIMON

Abstract:

Este prezentat sistemul de inteligență artificială, Cyc, orientat pe prelucrarea cunoștințelor. Sunt prezentate componentele Cyc: baza de cunoștințe, limbajul de reprezentare a cunoștințelor, motorul de inferență, modulul de prelucrare a limbajului natural, instrumentele de interfață, magistrala semantică integrată. Sunt indicate caracteristicile versiunii OpenCyc, varianta distribuită liber a sistemului Cyc și este expusă viziunea integrării sistemului Cyc (OpenCyc), ca sistem de management al cunoștințelor, în contextul ingineriei concurente. Cyc este prezent la nivelurile managementului informațiilor, cunoștințelor și deciziilor. În această abordare, Cyc, asigură infrastructura pentru gestiunea documentelor organizaționale fiind, totodată, broker de competențe și cunoștințe. De asemenea, este posibil să se utilizeze acest sistem pentru asigurarea suportului decizional la diferite niveluri organizaționale. La nivelul întregului ciclu de viață al unui produs, Cyc ar putea acționa ca integrator / unificator facilitând colaborarea membrilor echipelor multidisciplinare multifuncționale.

Keywords:
cunoștințe, managementul cunoștințelor, baze de cunoștințe, common sense, limbaj natural, semantică, inteligență artificială

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Răzvan FILIMON, "Knowledge Managernent in Concurrent Engineering", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(1), pp. 10-17, 2003.