Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 4, 2002


The “ITS Manual” – A Source of Information Regarding the Intelligent Transport Systems

Gabriela Rodica HRIN

Abstract:

Prin Programul AMTRANS – “Amenajarea Teritoriului și Transporturi” – program național de Cercetare și Dezvoltare Tehnologică, în cadrul contractului 1C09/2001 s-au elaborat:

  • “Îndrumarul privind sistemele inteligente de transport”, care oferă o viziune generală strategică, tehnologică și organizatorică asupra realizării sistemelor inteligente de transport, îndrumar care se prezintă sub formă de carte;
  • Web site-ul “Manualul ITS”, care prezintă, sub formă electronică, accesibilă pe Internet, manualul ITS în limba română și în limba engleză și oferă acces direct la nivel de capitol și subcapitol în cadrul capitolului;
  • CD-ul “Manualul ITS”, care este o sinteză sub formă electronică a manualului ITS cu rol promoțional. […]

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela Rodica HRIN, "The “ITS Manual” – A Source of Information Regarding the Intelligent Transport Systems", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 22-25, 2002.