Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 4, 2002


Some Key Aspects in Geospatial Data Mining

Angela IONIȚĂ

Abstract:

Organizat în patru capitole, acest articol este un rezumat al Raportului Tehnic 630/2, elaborat în mai 2002, în cadrul Proiectului INTAS nr. 397: DATA MINING TECHNOLOGIES AND IMAGE PROCESSING: THEORY AND APPLICATIONS. În primul capitol, sunt prezentate aspecte legate de definiția termenilor data mining și knowledge discovery pentru ca, în capitolul al doilea, să se urmärească prezentarea caracteristicilor datelor geospațiale, care trebuie luate în considerare în contextul data mining, în general, și în contextul obiectivelor acestui proiect, în special. Următorul capitol este dedicat sistemelor software relevante pentru geospatial data mining (GeoMiner, ADaM, SPIN!). Ultimul capitol prezintă câteva concluzii privind impactul asupra științelor legate de informația geografică și aspectele critice ale cercetărilor în domeniu. Menționăm, de asemenea, că acest articol, ca și întregul Raport Tehnic 630/2, este o sinteză bazată pe articolele, cărțile și prezentările menționate în capitolul dedicat referințelor bibliografice, pe care le-am considerat relevante pentru demersul din cadrul activităților Proiectului INTAS nr. 397.
Facem de la început precizarea că termenul “data mining” ar putea fi tradus ca “mineritul datelor”. Deoarece până la data publicării acestui articol nu există consens asupra termenului în limba română, pentru a evita confuziile, îl vom utiliza pe cel în timba englezä. La fel vor fi utilizați și ceilalți termeni asupra cărora se mai lucrează în ceea ce privește completarea definițiilor (datorită dinamicii cercetării) și atribuirii unui termen românesc adecvat.

Keywords:
geographical information, geographical knowledge, Geographical Information Sistems (GIS), data mining/knowledge discovery.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Angela IONIȚĂ, "Some Key Aspects in Geospatial Data Mining", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 26-45, 2002.