Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 4, 2002


Simulink Program Utilisation for the Study of a Thermostat with a Peltier Thermoelectric Cooler (TEC)

Cristian DUMITRACHE

Abstract:

Acest articol prezintă o succesiune de modele Simulink, ce permit studierea caracteristicilor unui termostat pentru temperaturi joase. Elementul de execuție este un modul termoelectric de răcire (TEC) Peltier, al cărui model Simulink este validat prin comparație cu datele de catalog (Melcor: CP 1.4-127-067) și cu programul Spice. Ansamblul modelelor ce alcătuiesc termostatul permit studierea caracteristicilor de reglaj în funcție de: tipul TEC Peltier, temperatura progamată, temperatura, ambianța, sarcina termică, rezistența termică a radiatorului TEC și constantele regulatorului PID analogic folosit. Rezultatele obținute evidențiază o puternică interdependență a parametrilor menționați, ceea ce ar trebui să descurajeze orice proiectare lipsită de coeficienți importanți de siguranță.

Keywords:
TEC Peltier, Simulink, Dioda Laser, termostat, Melcor.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian DUMITRACHE, "Simulink Program Utilisation for the Study of a Thermostat with a Peltier Thermoelectric Cooler (TEC)", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 5-13, 2002.