Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 4, 2002


Simulating a constant-current motor drive

Octavian GRIGORE, Mihai BARBELIAN

Abstract:

În prezent, apariția unor procesoare puternice (în special a procesoarelor numerice de semnal) a permis realizarea unor sisteme de acționare electrică, deosebit de performante și fiabile. Un Sistem de Acționare Electrică (SAE) reprezintă un ansamblu de elemente conectate în vederea atât a realizării, cât și a comenzii și reglării conversiei electromecanice a energiei pentru un anumit proces tehnologic. În prezentul articol, s-a tratat acționarea unor motoare de curent continuu, prin intermediul unor regulatoare de tip PI (proporțional – integrator). În general, se pretează la sisteme cu dinamică lentă (robotică, mașini – unelte).

Keywords:
PID, buclă de acordare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Octavian GRIGORE, Mihai BARBELIAN, "Simulating a constant-current motor drive", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 14-21, 2002.