Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 3, 2002


Uncertainty Modelling in an Expert System

Mihaela M. OPREA

Abstract:

Majoritatea aplicațiilor care necesită dezvoltarea unui sistem expert implică rezolvarea problemei incertitudinii specifice domeniului de expertiză. Funcționarea corectă a sistemului expert depinde, în bună măsură, și de soluția adoptată pentru rezolvarea acestei probleme. În lucrare, vom analiza principalele surse de incertitudine, specifice unui sistem expert, și vom detalia două dintre soluțiile care s-au impus în domeniul ingineriei sistemelor expert, modelul coeficienților de certitudine și modelul fuzzy. Exemplele prezentate sunt preluate din două sisteme expert, DIAGNOZA_TEHNICA, sistem expert cu caracter didactic și EXPERT_AT sistem expert dezvoltat în cadrul grantului CNCSIS AT 221/2001.

Keywords:
cunoștințe incerte, raționament incert, incertitudine lingvistică, mulțimi fuzzy, sistem expert.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihaela M. OPREA, "Uncertainty Modelling in an Expert System", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(3), pp. 46-52, 2002.