Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 3, 2002


The Role of Knowledge Management Systems in the Project Management Information Systems Integration (The Role of KMS in the PMIS Integration)

Cristina NICULESCU

Abstract:

Articolul introduce noua perspectivă a managementului de cunoștințe (KM) în contextul activităților de management de proiect (PM), desfășurate la nivelul organizațiilor virtuale: KM este văzut ca un proces ciclic, care implică trei activități intercorelate: creare, integrare și diseminare de cunoștințe. Este necesară o abordare interdisciplinară în cazul structurării și dezvoltării memoriilor organizaționale și a modului cum pot fi ele integrate în activitățile practice, desfășurate de o comunitate virtuală. Este propus un model de integrare a sistemelor informaționale de management de proiect (PMIS), în cadrul unei organizații. De asemenea, este definită o arhitectură a aplicațiilor software pentru un PMIS organizațional.
Instrumentele de educație colaborativă la distanță fac parte integrantă din tehnologiile care suportă KM pentru membrii distribuiți ai echipelor virtuale, implicați în activitatea de PM, alături de: organizarea conținutului memoriilor organizaționale prin metainformații și instrumentele de regăsire a informațiilor și de localizare a expertizelor.
Ontologia didactică prezentată reprezintă liantul care integrează sistemele de baze de date, sistemele de obiecte distribuite, sistemele bazate pe cunoștințe, în aplicațiile integratoare, bazate pe colaborare, pentru PM. Ele reduc ambiguitățile semantice în partajarea și reutilizarea cunoștințelor.
Utilizarea memoriei organizaționale permite “capitalizarea cunoștințelor”, ea fiind privită ca și “capitalul intelectual” al organizației respective. Această capitalizare poate fi definită prin procesul de reutilizare în mod adecvat a cunoștințelor dintr-un anumit domeniu de proiectare, stocate și modelate anterior, în scopul facilitării realizării unor proiecte noi.

Keywords:
management de cunoștințe (KM), sisteme de management de cunoștințe (KMS), comunități virtuale de lucru, management de proiect (PM), sisteme de cooperare, memoria organizațională, sisteme educaționale de cooperare, ontologii didactice.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristina NICULESCU, "The Role of Knowledge Management Systems in the Project Management Information Systems Integration (The Role of KMS in the PMIS Integration)", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(3), pp. 31-45, 2002.