Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 3, 2002


QNX/CORBA Server for a Virtual Enterprise Component

Daniela SARU, Adrian PETCU, Daniel MEREZEANU

Abstract:

Lucrarea prezintă problemele legate de proiectarea și implementarea unui server cu dublu rol – supervizor și de integrare software – pentru un modul funcțional al unei întreprinderi virtuale. Tehnologia software utilizată a avut în vedere caracteristicile de funcționare specifice, de timp real, ale modulului supervizat și necesitatea colaborării acestuia cu alte module ale întreprinderii virtuale, situate în locații fizice distribuite geografic și reprezentând, din punct de vedere software, aplicații eterogene. Serverul a fost realizat în limbaj C++, sub sistem de operare QNX, folosind o implementare middleware [3] orientată obiect performantă, de tip CORBA. El poate fi utilizat prin intermediul oricărei rețele de comunicație ce folosește protocol TCP/IP de către module client ce se execută sub sistem de operare Windows, ONX etc., cu condiția ca aceste module client să cunoască interfața IDL OMG ce descrie funcționalitatea serverului. Un astfel de modul client, cu rol de panou de comandă ce include o interfață utilizator ergonomică a fost descris în [9].

Keywords:
întreprindere virtuală, celula flexibilă de fabricație, arhitectură client/server, sisteme distribuite eterogene, EIA (Enterprise Application Integration), timp real, QNX, middleware, CORBA, ORBACUS/E.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Daniela SARU, Adrian PETCU, Daniel MEREZEANU, "QNX/CORBA Server for a Virtual Enterprise Component", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(3), pp. 52-65, 2002.