Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 3, 2002


Digital Controller Design for a Thermomicroscopy-cell using Matlab/Simulink

Cristian DUMITRACHE

Abstract:

Prezentăm în acest articol rezultatele proiectării unui regulator digital ce realizează funcția de regulator I-PD pentru o celulă de termomicroscopie [1]. Rezultatele sunt obținute utilizând pachetul de programe Matlab-Simulink [4].
Articolul urmează pașii:

  • alegerea modelului termic al celulei prin identificare;
  • proiectarea regulatorului PID analogic și apoi I-PD și acordarea sa cu metoda Ziegler-Nichols;
  • discretizarea algoritmului utilizând metoda trapezelor (Tustin);
  • alegerea frecvenței de eșantioane și studiul stabilității pe modelul liniar și pe cel neliniar

Keywords:
termomicroscopie, regulator PID digital, funcția de transfer, Simulink, frecvență de eșantionare

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian DUMITRACHE, "Digital Controller Design for a Thermomicroscopy-cell using Matlab/Simulink", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(3), pp. 15-23, 2002.