Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 2, 2002


Development of a SIMULINK Library for Exploiting Neural Networks in System Identification

Marius KLOETZER, Dan ARDELEAN, Octavian PĂSTRĂVANU

Abstract:

Este prezentată o bibliotecă de instrumente software performante, care extind utilizarea mediului Simulink în domeniul identificării bazate pe modele de tip rețea neuronală. Facilitățile nou create permit realizarea antrenării prin simpla operare cu blocuri și selectarea unui număr de opțiuni afișate în cutiile de dialog asociate acestora, după principiul “predesigned
modules”. Această strategie este curent utilizată în software-ul tehnico-științific pentru a asigura simplitatea modului de definire a aplicațiilor și flexibilitatea organizării experimentelor, prin reducerea substanțială a efortului de programare în maniera clasică a scrierii de cod. Eficiența ridicată în exploatare rezultă, pe de o parte, din ușurința cu care se manipulează datele (pentru identificare off- și on-line), iar, pe de altă parte, din posibilitatea antrenării prin mai mulți algoritmi numerici. Dezvoltată pentru a veni în sprijinul activității de cercetare orientate pe aplicarea rețelelor neuronale în automatică, biblioteca permite atât construirea unor modele dinamice, bazate pe arhitecturi de tip ADALINE, MLP și RBF, cât și utilizarea acestora în simulare, oferind, totodată, un valoros material didactic, pentru diverse forme de instruire practică în cadrul învățământului universitar și postuniversitar din profilul științei sistemelor și calculatoarelor. Lucrarea include un număr de studii de caz ce ilustrează totala compatibilitate cu mediul Simulink a noilor instrumente, manevrarea comodă a bibliotecii, precum și calitatea modelelor rezultate din identificare.

Keywords:
rețele neuronale, identificare, simulare, instrumente Simulink.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Marius KLOETZER, Dan ARDELEAN, Octavian PĂSTRĂVANU, "Development of a SIMULINK Library for Exploiting Neural Networks in System Identification", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(2), pp. 53-64, 2002.