Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 1, 2002


A Complex System for Environment Management, Based on Simulation

Florin STĂNCIULESCU

Abstract:

Se prezintă un sistem complex pentru managementul mediului, bazat pe simulare, folosind un calculator personal. Lucrarea pune în evidență arhitectura sistemului, modulele componente și interacțiunile dintre acestea. La baza procesului de simulare se află o bibliotecă de modele matematico-euristice de simulare și control pentru ecologie și protecția mediului. Sistemul aflat în curs de experimentare poate, este capabil să asigure informarea populației privind riscurile unor calamități.

Keywords:
sistem complex, management, simulare, control, mediu.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin STĂNCIULESCU, "A Complex System for Environment Management, Based on Simulation", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(1), pp. 5-22, 2002.