Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 4, 2001


Towards a Culture Economy and an Intellectual Information Infrastructure. Preliminary Study

Florin Gheorghe FILIP

Abstract:

Prezentul studiu dezvoltă o viziune privind convergența dintre evoluțiile instituțiilor culturale, depozitare de cunoștințe și de valori artistice (biblioteci, arhive, muzee) și cele ale tehnologiilor informatice și comunicațiilor, în contextul creat de inițiativele internaționale de clarificare a conceptelor și de construire a unei economii a culturii, ca parte a unei societăți globalizate informaționale, bazată pe cunoaștere. Materialul realizează o identificare preliminară a principalilor actori și a deciziilor cheie și prezintă câteva scenarii posibile, condiționate de evoluțiile necontrolabile și imprevizibile ale unor factori de context.

Keywords:
bunuri culturale, economie a culturii, instituții culturale, inițiative internaționale, tehnologia informației, societatea cunoașterii.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin Gheorghe FILIP, "Towards a Culture Economy and an Intellectual Information Infrastructure. Preliminary Study", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(4), pp. 5-11, 2001.