Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 4, 2001


Particularities of a Control System with a Servomotor with Continuous Current

Octavian GRIGORE

Abstract:

Comanda sistemelor de poziţionare cu ajutorul motoarelor pas cu pas şi a servomotoarelor de curent continuu, pentru a obține o mişcare incrementală precisă este, încă, un subiect de actualitate [9]. De obicei, acesta a fost abordat doar la sisteme cu dinamică lentă, care nu sunt supuse la perturbaţii (acţionarea mașinilor cu CN, a imprimantelor, ploterelor atc.). În această lucrare, se tratează subiectul menţionat pentru sisteme de urmărire, îmbarcate la bordul unei aeronave, deci, sisteme cu o dinamică rapidă şi supuse continuu la diferite perturbații. Acestea se folosesc, în general, în probleme de urmărire a țintelor fixe și mobile și sunt, de obicei, acționate de sisteme de urmărire giroscopice, iar, în prezenta lucrare, a fost propusă acționarea lor cu ajutorul servomotoarelor de curent continuu.

Keywords:
chopper, sistem de poziționare, sistem de urmărire.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Octavian GRIGORE, "Particularities of a Control System with a Servomotor with Continuous Current", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(4), pp. 22-27, 2001.