Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 4, 2001


Locality of Interconnection

Cristian LUPU

Abstract:

În articolul de faţă, se defineşte şi se abordează un principiu nou în construcția şi evaluarea rețelelor directe: localitatea de interconectare. Deşi principiul localității este folosit aproape la orice nivel al unui proiect de calculator, el nu este suficient definit şi întrebuințat în proiectarea şi evaluarea rețelelor de interconectare directe. În articol, se dau unele definiţii ale localităţii în sens clasic: localitatea referințelor şi localitatea de comunicaţie. Apoi se introduce localitatea de interconectare, care este definită mai întâi structural (topologic) şi apoi funcțional. Ca atare, localitatea unei rețele de interconectare va fi definită prin două localităţi: o localitate structurală şi o localitate funcţională. Localitățile structurală şi funcțională se măsoară prin vecinătăți. După ce se definesc o serie de vecinătăți, se introduc rezerva Moore şi rezerva de vecinătate şi se dau câteva exemple de evaluare a localităţilor structurale şi funcționale.

Keywords:
Localitate, localitatea referințelor, localitate de comunicaţie, distribuţie de mesaje, localitate de interconectare, localitate structurală, localitate funcțională, vecinătăți, diametru, distanță medie funcțională, rezerva Moore, rezerva de vecinătate, hipercub, hipercub binar, hipertor, hipergrilă.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian LUPU, "Locality of Interconnection", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(4), pp. 32-40, 2001.