Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 4, 2001


An information System Designed for the Presentation of Interactive Courses (E-Learning)

Florin HARTESCU, Florin BOBOȘATU

Abstract:

Lucrarea este dedicată tehnicilor moderne de învățare cu ajutorul calculatorului, fiind elaborat un sistem informatic original, care permite prezentarea unor cursuri interactive, la distanță, exploatând facilitățile oferite de multimedia și Internet.

Keywords:
server, client, socket, e-Learning, portal.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin HARTESCU, Florin BOBOȘATU, "An information System Designed for the Presentation of Interactive Courses (E-Learning)", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(4), pp. 17-21, 2001.