Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 3, 2001


Color Shade Reduction in a Color Image

Ovidiu GRIGORE, Octavian GRIGORE

Abstract:

Imaginile sunt alcătuite dintr-un număr mare de nuanțe cromatice. Cum în aplicațiile practice (industria tipografică, industria textilă) acestea sunt foarte greu de obținut, este necesară reducerea acestora cu păstrarea calității imaginii iniţiale. În prezenta lucrare, este realizată o aplicație de reducere a nuanţelor cromatice printr-o metodă de cuantizare (folosind tehnici de recunoaştere a formelor nesupervizate) pentru cazul mulțimilor circulare, caz pentru care, de altfel, cuantizoarele clasice (inclusiv cel optimal Max-Lloyd) dau erori de aproximare deoarece nu țin cont de vecinătatea de la capetele intervalului de variație.

Keywords:
nuanţe cromatice, spațiu RGB, spaţiu HSV, cuanțizor Max-Lloyd, algoritm de clasificare nesupervizată.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ovidiu GRIGORE, Octavian GRIGORE, "Color Shade Reduction in a Color Image", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(3), pp. 13-16, 2001.