Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 2, 2001


Harmonic Pollution of Distribution Network for Electric Energy

Cosmin N. POPESCU, Constantin RĂDOI, Traian MANEA

Abstract:

Lucrarea prezintă principalele avantaje, din care reiese necesitatea corecţiei factorului de putere. Se încearcă o caracterizare a transferului de putere într-o rețea formată din generator şi consumator. Astfel, se defineşte factorul de putere şi puterile utilizate în descrierea transferului de energie: puterea activă, reactivă şi deformantă. Cu ajutorul unui exemplu preluat dintr-o simulare Pspice, se pot remarca cu uşurinţă dezavantajele apărute o dată cu prezența componentelor reactive şi deformante ale curentului absorbit din rețeaua de distribuţie de un consumator poluant: tensiuni şi curenți mai mari în rețea, calitate redusă a formei de undă a energiei electrice furnizate consumatorilor, pierderi crescute în rețeaua de distribuţie, transfer bidirecțional de putere în reţea. În continuare, se realizează o clasificare a metodelor utilizate în combaterea efectelor negative prezentate anterior: o primă categorie, o constituie cele pasive (atunci când se utilizează numai elemente pasive) sau active (când, cu ajutorul convertoarelor electronice de putere, se încearcă reconstruirea formei de undă a curentului absorbit din rețea), o altă categorie este reprezentată de cele aplicate individual (cazul unui redresor sau a unui interfeţe cu transfer bidirecțional) sau pentru un grup de consumatori (cazul unui filtru activ de putere). Lucrarea este presărată cu observaţii, iar, în final, sunt introduse câteva concluzii.

Keywords:
(corecția) factor(ului) de putere; putere activă, reactivă şi deformantă; simulare PSpice, filtre de putere.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cosmin N. POPESCU, Constantin RĂDOI, Traian MANEA, "Harmonic Pollution of Distribution Network for Electric Energy", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 5-11, 2001.