Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 2, 2001


Extension of the Model for the Telecommunication Networks Management System Architecture

Liliana DOBRICĂ

Abstract:

Această lucrare este dedicată extinderii modelului arhitecturii sistemului pentru gestiunea rapoartelor problemelor din rețelele de telecomunicaţii. Posibilitatea realizării unui sistem de gestiune a rapoartelor problemelor din reţelele de telecomunicaţii, executabil pe orice platformă (Unix, Solaris, Windows) datorită tehnologiei Java, elimină dependența de produsele comerciale de operare şi reduce costul de dezvoltare. Luând în consideraţie această posibilitate, arhitectura sistemului de gestiune este adaptată tehnologiei Java şi se realizează un sistem distribuit, accesibil pe o reţea bazată pe TCP/IP, care îndeplineşte funcțiile de gestiune cerute.

Keywords:
sisteme distribuite, gestiune rețelele de telecomunicaţii, arhitectura client/server, socket, Java, WWW.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Liliana DOBRICĂ, "Extension of the Model for the Telecommunication Networks Management System Architecture", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 12-21, 2001.