Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 1, 2001


Use of IT and of Rough Set Theory in Decision Support for Capital-Bond-Market

Bedros Petru NAIANU, Maria MOISE, Marilena ZINGALE

Abstract:

În prezent, asistăm la pătrunderea tehnologiei informaţiei în cele mai diverse sfere ale activității umane, cum ar fi manageriale, economice, sociale, științifice, inginereşti etc. Rentabilitatea acestor sisteme depinde, pe de o parte, de metodele şi tehnicile folosite în modelarea diferitelor activităţi, fenomene sau procese din lumea reală, iar, pe de altă parte, de tehnicile tehnologiei informației, utilizate în realizarea acestor sisteme.
Problemele de decizie, care intervin în piaţa de capital, sunt complexe, iar arsenalul metodelor matematicii clasice sau ale economiei se dovedeşte a fi limitat în ceea ce priveşte formalizarea acestora şi prelucrarea lor cu calculatorul. În acest context, obiectivul prezentei lucrări este de a prezenta o modalitate de utilizare a tehnicilor tehnologiei informaţiei şi a teoriei “rough set” în asistarea deciziei în problemele din piaţa de capital. Este descrisă o aplicație de tip “sistem suport de decizie”, care utilizează o arhitectură de tip “ierarhizat”, ce permite implementarea unor modele independente, de natură diferită. Programele sunt realizate în mediul de programare Delphi, care asigură o interfaţă grafică prietenoasă şi viteză sporită în utilizare.

Keywords:
Sisteme Suport de Decizie, piața de capital, Rough set, sisteme de informare, atribute de condiție, atribute de decizie, reguli de decizie.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Bedros Petru NAIANU, Maria MOISE, Marilena ZINGALE, "Use of IT and of Rough Set Theory in Decision Support for Capital-Bond-Market", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(1), pp. 5-29, 2001.