Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 4, 2000


Morphological Module Description Language

Cristian DUMITRESCU

Abstract:

În lucrare se descrie sistemul MORPHO-2, sistem proiectat în scopul gestiunii lexicoanelor monolingve şi a manipulării on-line a proceselor lexicale. Se asigură independenţa între limbaje (cu caracter preponderent flexionar) prelucrate şi mediu work-bench, de dezvoltare a dicționarului.

Keywords:
SGBD, work-bench, monolingual dictionary.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristian DUMITRESCU, "Morphological Module Description Language", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(4), pp. 45-52, 2000.