Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 4, 2000


Control of A Disturbed Dynamic System through the Accommodation of Disturbance Method

Octavian GRIGORE, Ovidiu GRIGORE

Abstract:

În multe probleme de control, parametrii sistemului variază uşor cu cantități măsurabile şi această variaţie nu poate fi determinată apriori. Prin determinarea unei legi de comandă prin rezolvarea ecuaţiei Riccati se obţine un sistem stabil robust [7]. Dar este de dorit nu nuniai obținerea unui sistem robust, ci şi un sistem care să satisfacă o anumită performanță. Astfel, a apărut necesitatea de a găsi o lepe de comandă, care să garanteze o margine superioară pentru indicele de performanță impus sistemului. Prima dată în [3] s-a rezolvat această problemă (de a găsi o limită superioară pentru funcția cost) prin tolosirea unei funcţii Liapunov fixă. În [2.9] s-a arătat că un control robust cu performanţă asigurată este echivalent cu rezolvarea problemei cu ajutorul unui control robust H2/H∞.

Keywords:
observer compozit de stare, acomodare la perturbații.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Octavian GRIGORE, Ovidiu GRIGORE, "Control of A Disturbed Dynamic System through the Accommodation of Disturbance Method", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(4), pp. 11-19, 2000.