Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 4, 2000


Access Algorithm By Send On Demand in High Speed Network Databases

Ştefan STĂNCESCU, Traian ȘTEFĂNESCU

Abstract:

Este abordată problema performanţelor de timp de acces în masive de baze de date distribuite şi stabilirea de criterii de proiectare a acestora. Pornind de la schemele cu pompă de date Datacycle şi schema 2PL (Two Phases with Lock), se analizează variante de scheme cu trimitere la cerere (send on demand). Se examinează, prin simulare, performanțele schemelor prezentate, cu decelarea diferențelor în perfortmanţele de acces la date în diferite variante de solicitare a bazei de date: capacitatea reţelei, volumul şi tipul solicitărilor. Se stabilesc recomandări la alegerea protocolului de acces pentru aplicații cu masive de baze de date distribuite.

Keywords:
sisteme de baze de date distribuite, rețele de calculatoare, algoritmi de acces.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ştefan STĂNCESCU, Traian ȘTEFĂNESCU, "Access Algorithm By Send On Demand in High Speed Network Databases", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(4), pp. 5-10, 2000.