Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 3, 2000


Neural Networks Based Control of Nonlinear Systems with Uncertainties

Ovidiu GRIGORE, Octavian GRIGORE

Abstract:

Reglarea sistemelor dinamice se face destul de complicat prin metodele clasice, în special, când dinamica sistemului este foarte rapidă. O astfel de problemă devine şi mai complicată atunci când sistemul mai cuprinde şi mărimi necunoscute şi el este şi neliniar. Pentru rezolvarea acestor probleme, propunem proiectarea comenzii cu ajutorul unei rețele neurale. Această metodă are avantajul de a elimina rezolvarea unui sistem diferențial, de dimensiune apreciabilă.

Keywords:
neuron, rețea neurală feed forward, controler cu reţea neurală.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ovidiu GRIGORE, Octavian GRIGORE, "Neural Networks Based Control of Nonlinear Systems with Uncertainties", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(3), pp. 16-21, 2000.