Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 3, 2000


Consistence Evaluation of A Man-machine Interaction Language Using Connectionist Models

Costin PRIBEANU, Laurenţiu LEUȘTEAN

Abstract:

Confirmarea ipotezei că uşurinţa în învăţare este dependentă de consistenţa limbajului, se poate face pe cale experimentală, testând diferite variante ale aceleiași sarcini de lucru. O modalitate mai puțin costisitoare este utilizarea unei rețele neurale simple, antrenată să învețe o gramatică sarcină-acțiune. În cadrul acestui articol, se prezintă două experimente de acest tip şi o comparaţie a rezultatelor cu cele obținute prin estimare pe baza unei gramatici sarcină-acțiune.

Keywords:
interacțiune om-calculator, rețele neurale, gramatici sarcină-acţiune.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Costin PRIBEANU, Laurenţiu LEUȘTEAN, "Consistence Evaluation of A Man-machine Interaction Language Using Connectionist Models", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(3), pp. 40-44, 2000.