Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 1, 2000


Hybrid Open Systems – An Introductory Discussion. Part II: Approaches to Hybrid Systems Modelling

Simona Iuliana CARAMIHAI, Virginia Ecaterina OLTEAN

Abstract:

În sens generic, un sistem hibrid (SH) este caracterizat, în mod generic, de interacțiunea dinamicilor continue cu dinamici cu evenimente discrete. Analiza, evaluarea şi conducerea proceselor hibride presupune utilizarea unor tehnici specifice, rezultate din combinarea celor folosite pentru sistemele dinamice cu evenimente discrete şi, respectiv, a celor continue, atât pentru modelare, cât şi pentru sinteza politicilor de conducere/supervizare. Având în vedere faptul că la ora actuală nu există o abordare unică în domeniu, lucrarea de față îşi propune să prezinte succint principalele formalisme de modelare a SH. Expunerea este însoțită de numeroase exemple intuitive, originale sau alese din literatură.

Keywords:
sistem cu evenimente discrete, sistem hibrid (SH), modelare, automat, rețele Petri.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Simona Iuliana CARAMIHAI, Virginia Ecaterina OLTEAN, "Hybrid Open Systems – An Introductory Discussion. Part II: Approaches to Hybrid Systems Modelling", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 13-20, 2000.